Մենյու

Առաքում

1. Երևան քաղաքից մինչև 10 կմ. հեռավորության դեպքում, եթե պատվերի գումարը կազմում է 35.000 դրամ (որից 25000 դր-ը պետք է կազմի տպիչների թղթից բացի մնացած տեսականին), ապա առաքումը կատարվում է անվճար: Պատվերի նշված գումարը չգերազանցելու դեպքում, առաքման գումարը կազմում է 2000 դրամ:

2. Երևան քաղաքից մինչև 10-30 կմ. հեռավորության դեպքում, եթե պատվերի գումարը կազմում է 80.000 դրամ (որից 50000 դր-ը պետք է կազմի տպիչների թղթից բացի մնացած տեսականին), ապա առաքումը կատարվում է անվճար: Պատվերի նշված գումարը չգերազանցելու դեպքում, առաքման գումարը կազմում է 3000 դրամ:

3. Երևան քաղաքից մինչև 30-60 կմ. հեռավորության դեպքում, եթե պատվերի գումարը կազմում է 150.000 դրամ (որից 100000 դր-ը պետք է կազմի տպիչների թղթից բացի մնացած տեսականին), ապա առաքումը կատարվում է անվճար: Պատվերի նշված գումարը չգերազանցելու դեպքում, առաքման գումարը կազմում է 5000 դրամ:

3. Երևան քաղաքից մինչև 60-100 կմ. հեռավորության դեպքում, եթե պատվերի գումարը կազմում է 250.000 դրամ (որից 200000 դր-ը պետք է կազմի տպիչների թղթից բացի մնացած տեսականին), ապա առաքումը կատարվում է անվճար: Պատվերի նշված գումարը չգերազանցելու դեպքում, առաքման գումարը կազմում է 9000 դրամ:

4. Երևան քաղաքից մինչև 100-250 կմ. հեռավորության դեպքում, եթե պատվերի գումարը կազմում է 350.000 դրամ (որից 300000 դր-ը պետք է կազմի տպիչների թղթից բացի մնացած տեսականին), ապա առաքումը կատարվում է անվճար: Պատվերի նշված գումարը չգերազանցելու դեպքում, առաքման գումարը կազմում է 15000 դրամ:

5. Երևան քաղաքից մինչև 250 կմ. և ավել հեռավորության դեպքում, եթե պատվերի գումարը կազմում է 450.000 դրամ (որից 400000 դր-ը պետք է կազմի տպիչների թղթից բացի մնացած տեսականին ), ապա առաքումը կատարվում է անվճար: Պատվերի նշված գումարը չգերազանցելու դեպքում, առաքման գումարը կազմում է 20000 դրամ: