Մենյու

Վճարումներ

Իրավաբանական անձանց վճարումներ

Վճարումը հնարավոր է կատարել կանխիկ ձևով ապրանքի ստացման ժամանակ կամ բանկային փոխանցումով 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ֆիզիկական անձանց վճարումներ

Վճարումը հնարավոր է կատարել միայն բանկային փոխանցումով ըստ ՀՀ հարկային օրենսգրքի:

Ապրանքի առաքումը կատարվում է